Generelle vilkår

+

Oplysning om klagemuligheder

+

Boxers afgørelser vedrørende tele og bredbåndsforhold kan indbringes for Sekretariatet for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3.TH, 1609 København, på 33 18 69 00 eller via www.teleanke.dk.

Afgørelser vedrørende tv-forsyning indbringes for Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, +45 72405600, nh@naevneneshus.dk

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: info@boxertv.dk

Dine rettigheder

+

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondataforordning (GDPR) i EU i kraft, og kravene til, hvordan virksomheder opbevarer og behandler dine personoplysninger, blev skærpet.

Du har visse rettigheder i forhold til de personoplysninger, som vi har om dig, og vi har foranstaltninger og processer, der sikrer, at det gør det muligt for dig at gøre brug af dine rettigheder om angivet i vores persondatapolitik.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte vores Kundeservice på 7033 2033. Hvis du vælger at lade andre personer, f.eks. familiemedlemmer, gøre brug af dine rettigheder, skal du udfylde en fuldmagt, som skal underskrives af begge parter. Hent fuldmagten her

Prislister

+

Generel

+
PRISLISTE - GENEREL PRISLISTE - GENEREL PRISLISTE - GENEREL PRISLISTE - GENEREL    
Adm. betalingsgebyr pr. faktura Adm. betalingsgebyr pr. faktura Adm. betalingsgebyr pr. faktura Adm. betalingsgebyr pr. faktura 9,75 kr. 9,75 kr.
Faktureringsgebyr pr. faktura (bortfalder hvis abonnementet tilmeldes Betalingsservice) Faktureringsgebyr pr. faktura (bortfalder hvis abonnementet tilmeldes Betalingsservice) Faktureringsgebyr pr. faktura (bortfalder hvis abonnementet tilmeldes Betalingsservice) Faktureringsgebyr pr. faktura (bortfalder hvis abonnementet tilmeldes Betalingsservice) 35,00 kr. 35,00 kr.
Rykkergebyr Rykkergebyr Rykkergebyr Rykkergebyr 100,00 kr. 100,00 kr.
Inkassovarsel Inkassovarsel Inkassovarsel Inkassovarsel 100,00 kr. 100,00 kr.

Tv

+
PRISLISTE - TV PRISLISTE - TV PRISLISTE - TV PRISLISTE - TV    
Oprettelse Boxer Flex8 og Boxer Max Oprettelse Boxer Flex8 og Boxer Max Oprettelse Boxer Flex8 og Boxer Max Oprettelse Boxer Flex8 og Boxer Max 0,00 kr. 0,00 kr.
Oprettelse/skift til Boxer Flex Oprettelse/skift til Boxer Flex Oprettelse/skift til Boxer Flex Oprettelse/skift til Boxer Flex 199,00 kr. 199,00 kr.
Oprettelse Boxer Mini, Boxer Mix og Boxer TV 2 Total Oprettelse Boxer Mini, Boxer Mix og Boxer TV 2 Total Oprettelse Boxer Mini, Boxer Mix og Boxer TV 2 Total Oprettelse Boxer Mini, Boxer Mix og Boxer TV 2 Total 399,00 kr. 399,00 kr.
Oprettelse/skift til Boxer TV 2-kort Oprettelse/skift til Boxer TV 2-kort Oprettelse/skift til Boxer TV 2-kort Oprettelse/skift til Boxer TV 2-kort 399,00 kr. 399,00 kr.
Installation Boxer Flex8 og Boxer Max Installation Boxer Flex8 og Boxer Max Installation Boxer Flex8 og Boxer Max Installation Boxer Flex8 og Boxer Max 0,00 kr. 0,00 kr.
Installation Boxer Flex Installation Boxer Flex Installation Boxer Flex Installation Boxer Flex 999,00 kr. 999,00 kr.
Installation Boxer Mini, Boxer Mix, Boxer TV 2 Total og Boxer TV 2-kort Installation Boxer Mini, Boxer Mix, Boxer TV 2 Total og Boxer TV 2-kort Installation Boxer Mini, Boxer Mix, Boxer TV 2 Total og Boxer TV 2-kort Installation Boxer Mini, Boxer Mix, Boxer TV 2 Total og Boxer TV 2-kort 1.999,00 kr. 1.999,00 kr.
Sæt abonnement i bero Sæt abonnement i bero Sæt abonnement i bero Sæt abonnement i bero 299,00 kr. 299,00 kr.
Gebyr for fremsendelse af nyt programkort, såfremt programkortet er bortkommet, beskadiget eller ophørt med at virke som følge af kundens forhold Gebyr for fremsendelse af nyt programkort, såfremt programkortet er bortkommet, beskadiget eller ophørt med at virke som følge af kundens forhold Gebyr for fremsendelse af nyt programkort, såfremt programkortet er bortkommet, beskadiget eller ophørt med at virke som følge af kundens forhold Gebyr for fremsendelse af nyt programkort, såfremt programkortet er bortkommet, beskadiget eller ophørt med at virke som følge af kundens forhold 250,00 kr. 250,00 kr.
Antennetjek Antennetjek Antennetjek Antennetjek 999,00 kr. 999,00 kr.

Bredbånd via telefonstikket (dsl)

+
PRISLISTE - BREDBÅND VIA TELEFONSTIKKET (dsl) PRISLISTE - BREDBÅND VIA TELEFONSTIKKET (dsl) PRISLISTE - BREDBÅND VIA TELEFONSTIKKET (dsl) PRISLISTE - BREDBÅND VIA TELEFONSTIKKET (dsl)    
Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) 0,00 kr. 0,00 kr.
Installation uden tekniker Installation uden tekniker Installation uden tekniker Installation uden tekniker 0,00 kr. 0,00 kr.
Installation med tekniker Installation med tekniker Installation med tekniker Installation med tekniker 999,00 kr. 999,00 kr.
Eftersendelse af tekniker Eftersendelse af tekniker Eftersendelse af tekniker Eftersendelse af tekniker 999,00 kr. 999,00 kr.
Forgæves teknikerbesøg Forgæves teknikerbesøg Forgæves teknikerbesøg Forgæves teknikerbesøg 699,00 kr. 699,00 kr.
Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) 699,00 kr. 699,00 kr.
Erstatning for router Erstatning for router Erstatning for router Erstatning for router 599,00 kr. 599,00 kr.
Bredbåndstekniker pr. halve time Bredbåndstekniker pr. halve time Bredbåndstekniker pr. halve time Bredbåndstekniker pr. halve time 400,00 kr. 400,00 kr.
Materialer: Kabler Materialer: Kabler Materialer: Kabler Materialer: Kabler 49,00 kr. 49,00 kr.
Materialer: Multistik Materialer: Multistik Materialer: Multistik Materialer: Multistik 79,00 kr. 79,00 kr.
Flytning Flytning Flytning Flytning 0,00 kr. 0,00 kr.

Bredbånd via kabel-tv-stikket (coax)

+
PRISLISTE - BREDBÅND VIA KABEL-TV-STIKKET (coax) PRISLISTE - BREDBÅND VIA KABEL-TV-STIKKET (coax) PRISLISTE - BREDBÅND VIA KABEL-TV-STIKKET (coax) PRISLISTE - BREDBÅND VIA KABEL-TV-STIKKET (coax)    
Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) 0,00 kr. 0,00 kr.
Installation uden tekniker Installation uden tekniker Installation uden tekniker Installation uden tekniker 0,00 kr. 0,00 kr.
Installation med tekniker & stikskifte Installation med tekniker & stikskifte Installation med tekniker & stikskifte Installation med tekniker & stikskifte 0,00 kr. 0,00 kr.
Eftersendelse af tekniker Eftersendelse af tekniker Eftersendelse af tekniker Eftersendelse af tekniker 999,00 kr. 999,00 kr.
Forgæves teknikerbesøg Forgæves teknikerbesøg Forgæves teknikerbesøg Forgæves teknikerbesøg 699,00 kr. 699,00 kr.
Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) 699,00 kr. 699,00 kr.
Erstatning for router Erstatning for router Erstatning for router Erstatning for router 599,00 kr. 599,00 kr.
Bredbåndstekniker pr. halve time Bredbåndstekniker pr. halve time Bredbåndstekniker pr. halve time Bredbåndstekniker pr. halve time 400,00 kr. 400,00 kr.
Materialer: Kabler Materialer: Kabler Materialer: Kabler Materialer: Kabler 49,00 kr. 49,00 kr.
Materialer: Multistik Materialer: Multistik Materialer: Multistik Materialer: Multistik 79,00 kr. 79,00 kr.
Flytning Flytning Flytning Flytning 0,00 kr. 0,00 kr.

Bredbånd via fiber

+
PRISLISTE - BREDBÅND VIA FIBER PRISLISTE - BREDBÅND VIA FIBER PRISLISTE - BREDBÅND VIA FIBER PRISLISTE - BREDBÅND VIA FIBER    
Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) Oprettelse (inkl. afsendelse af udstyr) (Normalpris 199 kr.) 0,00 kr. 0,00 kr.
Installation uden tekniker Installation uden tekniker Installation uden tekniker Installation uden tekniker 0,00 kr. 0,00 kr.
Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) Nyt bredbåndsudstyr (inkl. afsendelse) 699,00 kr. 699,00 kr.
Erstatning for router Erstatning for router Erstatning for router Erstatning for router 599,00 kr. 599,00 kr.
Flytning Flytning Flytning Flytning 0,00 kr. 0,00 kr.
Eftersendelse af tekniker Eftersendelse af tekniker Eftersendelse af tekniker Eftersendelse af tekniker 999,00 kr. 999,00 kr.
Forgæves teknikerbesøg Forgæves teknikerbesøg Forgæves teknikerbesøg Forgæves teknikerbesøg 699,00 kr. 699,00 kr.
Bredbåndstekniker pr. halve time Bredbåndstekniker pr. halve time Bredbåndstekniker pr. halve time Bredbåndstekniker pr. halve time 400,00 kr. 400,00 kr.
PRISLISTE - BREDBÅND VIA FIBER -  KUN PÅ TDCs FIBERNET PRISLISTE - BREDBÅND VIA FIBER -  KUN PÅ TDCs FIBERNET PRISLISTE - BREDBÅND VIA FIBER -  KUN PÅ TDCs FIBERNET PRISLISTE - BREDBÅND VIA FIBER -  KUN PÅ TDCs FIBERNET    
Installation med tekniker Installation med tekniker Installation med tekniker Installation med tekniker 999,00 kr. 999,00 kr.
Nyetablering Nyetablering Nyetablering Nyetablering 0,00 kr. 0,00 kr.
Ekstra gravning pr. meter Ekstra gravning pr. meter Ekstra gravning pr. meter Ekstra gravning pr. meter 500,00 kr. 500,00 kr.
Indvendig splidseboks Indvendig splidseboks Indvendig splidseboks Indvendig splidseboks 1.700,00 kr. 1.700,00 kr.
Flytning af KAP-stik internt i boligen Flytning af KAP-stik internt i boligen Flytning af KAP-stik internt i boligen Flytning af KAP-stik internt i boligen 2.500,00 kr. 2.500,00 kr.

Persondatapolitik

+

Nedenfor kan du læse den persondatapolitik, der er gældende for din brug af Boxer A/S’ ("Boxer") hjemmeside (”hjemmesiden”) samt Boxers app (”Boxer Play”), og for hvordan Boxer anvender de personlige oplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger hjemmesiden eller anvender Boxer Play samt foretager køb eller tegner abonnement via hjemmesiden eller anvender hjemmesidens eller Boxer Plays forskellige tjenester.

Boxers persondatapolitik

+

1. Indledning

Denne persondatapolitik, har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes Boxer A/S, cvr.nr. 29 93 94 70, behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Databeskyttelse er vigtigt for Boxer, hvorfor vi har truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af regler om beskyttelse af personoplysninger. Det sker i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Persondatapolitikken er gældende for din brug af Boxers hjemmeside, Boxer Play, dit kundeforhold til Boxer, og for hvordan Boxer anvender de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger hjemmesiden, er i kontakt med vores kundeservice eller anvender vores øvrige tjenester samt foretager køb eller tegner abonnement på et af vores produkter.

Når du besøger hjemmesiden, henvender dig til vores kundeservice og/eller gør brug af vores tjenester, accepterer du samtidigt vores behandling af personoplysninger, som følger af persondatapolitikken.


2. Hvilke oplysninger indsamles og hvorfor?

I relation til vores administration af dit kundeforhold og funktionaliteten af vores services indsamler vi personoplysninger om dig. Generelt indsamles personoplysningerne, når du kontakter os (f.eks. via telefon eller e-mail) eller en af vores forhandlere med henblik på at modtage vores service eller gøre brug af vores tjenester. Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig. Når du bestiller et abonnement via vores hjemmeside, kundeservice eller forhandlere, så indsamler vi også oplysninger om dit cpr-nr. Det gør vi, dels fordi der er tale om et løbende mellemværende mellem dig og Boxer og dels med henblik på at foretage et kredittjek.

Boxers overordnede formål med at behandle personoplysninger er at administrere sine kundeforhold, sikre levering af produkterne til kunderne og yde kundeservice, samt gennemføre salgs- og markedsføringsaktiviteter.

Nedenstående oplistning uddyber formålet, som beskrevet ovenfor.

 • Forberedende salgsarbejde, herunder behandling af og opfølgning på leads.
 • Salgsarbejde gennem forskellige salgskanaler, herunder e-mail og telemarketing.
 • Salgsarbejde ift. afklaring af kundebehov, behandling af udtræk af kundelister til udarbejdelse af analyser, herunder opsigelser af kunder med henblik på at lære og forhindre churn.
 • Salgsarbejde ift. at identificere kunder, indsamling af adfærds- og forbrugsdata og logning af telefonopkald til kvalitetssikring.
 • Salgsarbejde vedr. oprettelse af kunder med stamdata, kundenumre, serienummer, aftalenummer og ordrenummer.
 • Salgsarbejde vedr. oprettelse af diverse ordrer, kvitteringer og ordrebekræftelser.
 • Salgsarbejde vedr. specifikke salg af partner- og medarbejderaftaler.
 • Berigelse af kundedata til brug for kontraktens formål.
 • Berigelse af kundedata til brug for overblik i sagsforløb.
 • Service- og vedligeholdelsesarbejde, herunder advisering og informationer til kunden samt modtagelse og behandling af post, både fysisk og elektronisk
 • Service- og vedligeholdelsesarbejde vedr. behandling af data fra kundeservice, herunder også medarbejder performance i kundeservice.
 • Service- og vedligeholdelsesarbejde, herunder ændringsanmodninger og opdatering af kundedata, passwords, årsforbrug og abonnementer.
 • Service-, vedligeholdelses- og kommunikationsarbejde vedr. behandling af kundehenvendelser, spørgsmål, klager gennem relevante systemer, samt tracking og opfølgning på e-mails.
 • Service- og vedligeholdelsesarbejde vedr. montørbesøg samt andre relaterede henvendelser.
 • Afregningsarbejde ift. afregning/fakturering, manglende betaling og behandlinger på restancer til inkasso.
 • Generelt service-, vedligeholdelses- og salgsarbejde på dataoverførsler og synkronisering af data for at sikre datakvalitet og opdatering af permissions.
 • Opsamling af data for at samle alt relevant data i et datawarehouse.
 • Generelt service- og vedligeholdelsesarbejde vedr. opsigelse.

Nedenfor kan du læse uddybende om nogle af de indsamlinger af oplysninger, vi foretager.

Cookies

På hjemmesiden og Boxer Play, gøres der brug af cookies til at styre login, indsamle webstatistik og diverse tekniske informationer, når du anvender Boxer Play, samt til markedsføringsformål. Hvis du accepterer cookies til statistik, kan der ske behandling af personhenføre oplysninger som din IP-adresse. Formålet med denne behandling er at måle trafikken på vores hjemmeside, generere statistik over brugen af hjemmesiden samt til at optimere din brug af Boxer Play og dermed kunne anbefale relevant indhold baseret på dit medieforbrug.

Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse i forbindelse med cookies er baseret på vores legitime interesser i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside og Boxer Play samt optimere driften heraf (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f). IP-adressen bliver opbevaret i en periode på op til 18 måneder, efter cookien er blevet gemt på din enhed. Din IP-adresse overlades desuden til vores samarbejdspartner, Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af Boxer, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.

I Boxers cookiepolitik kan du finde mere information om vores brug af cookies på hjemmesiden og Boxer Play, samt hvordan du ændrer eller tilbagetrækker dit samtykke.

Hjemmesiden

Køb af udstyr samt tegning af abonnement og udnyttelse af tjenesterne på hjemmesiden forudsætter, at du afgiver visse personoplysninger. De personoplysninger som indsamles på hjemmesiden, kan for eksempel omfatte navn, e-mailadresse, privatadresse og lignende identifikationsoplysninger samt kreditkortoplysninger. Vi indsamler ligeledes personoplysninger for at kunne gennemføre din bestilling eller levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter, til brug for interne markedsundersøgelser, marketing og statistik, og for at kunne fremsende informationer og andre oplysninger vedrørende vores tjenester og virksomhed. Vi indsamler også oplysninger om, hvilke funktioner du anvender på hjemmesiden blandt andet for bedre at kunne optimere vores hjemmeside.

Kun de personer, som afgiver samtykke til at modtage direkte markedsføring såsom nyhedsbreve, opkald, sms, tilbud mv., vil modtage dette fra os. Du har altid mulighed for efterfølgende at afmelde dig igen.

Boxer Play

Når du aktiverer og tilgår Boxer Play, indsamler vi diverse tekniske informationer, herunder oplysninger om hvilken type mobilenhed du bruger, din mobile enheds unikke enhedsidentifikator, IP-adresse, dit operativsystem, mobile netværksinformationer, tidsforbrug af mobilapplikationen mv. 

Når du anvender Boxer Play, forudsætter det login via dit brugernavn og password. Vi anvender dine loginoplysninger til at indsamle information om, hvad du tilgår i Boxer Play. Det gør vi blandt andet for at optimere din brug af tjenesten, for at kunne anbefale relevant indhold baseret på dit tidligere mediebrug samt for at overholde eventuelle rapporteringsforpligtelser over for vores indholdsleverandører. Du kan downloade Boxer Play i App Store eller Google Play til din mobile enhed. Dette forudsætter, at du oplyser din e-mailadresse (brugernavn), opretter et password og accepterer Boxers vilkår for Boxer Play.

Sociale medier

Boxer bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier. Herunder de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook og LinkedIn, dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag. Formålet er branding og markedsføring af Boxer.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Boxers legitime interesser i at gøre indhold tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Boxer, til brug for branding og markedsføring. Oplysningerne slettes, når opslaget bliver slettet, eller når du vælger at trække din reaktion på vores opslag (like, deling mv.) tilbage.

Henvendelse til Kundeservice

Når du henvender dig til vores kundeservice, indsamler og behandler vores medarbejdere personoplysninger om dig i overensstemmelse med Boxers interne retningslinjer for behandling af personoplysninger. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi registrerer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan varetage din henvendelse. En henvendelse kan f.eks. vedrøre ændringer i aftaleforholdet, herunder meddelelse om flytning, betalingsoplysninger mv.

Optagelse af telefonsamtaler

Når du som kunde ringer til vores kundeservice, har du mulighed for, via en tasteløsning, at samtykke til at telefonsamtalen optages. Boxer optager udelukkende samtalen, hvis du frivilligt har samtykket til optagelsen. Det er således muligt, via tasteløsningen, at fravælge optagelse af telefonsamtalen. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Boxer.

Boxer bruger optagelserne til at forbedre vores kundeservice over for dig som kunde samt til at uddanne vores medarbejdere. Optagelserne slettes senest 90 dage efter, de er registreret.

Ved tilmelding til Automatisk kortbetaling

Boxer indsamler og opbevarer de sidste 4 cifre i kortnummeret på kundens betalingskort samt betalingskortets udløbsdato, idet Boxer fremsender en påmindelse til kunden 2 uger før betalingskortets udløb. De fulde betalingskortoplysninger opbevares af PayEx Danmark A/S, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af Boxer. Kortets CVC-nummer anvendes kun i forbindelse med registrering af betalingsaftalen og slettes efterfølgende. Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Dine kontaktinformationer; herunder navn, adresse, cpr-nummer, telefonnumre og e-mailadresse
 • Dine betalingsinformationer og valgte betalingsmåde
 • Dine nuværende og tidligere valgte produkter og services
 • Måling af den tekniske kvalitet af dine produkter og services
 • Forbrugs- og betalingshistorik for de produkter og services vi leverer til dig
 • IP-adresser og device ID (herunder mobile enheder), der registreres, når du tilgår og bruger dine produkter og services
 • Historik for din kontakt til- og dialog med vores kundeservice, tekniske support, serviceteknikkere samt eventuelle klagesager
 • Dine afgivne specifikke samtykker herunder bl.a. markedsføringssamtykke


3. Formålet med behandling af dine personoplysninger

Boxers formål med at behandle dine personoplysninger er først og fremmest at administrere dit kundeforhold og yde dig kvalificeret kundeservice. Behandling af dine personoplysninger er således nødvendig for, at vi kan levere et godt produkt til dig samt yde dig en fyldestgørende og optimal service.

Udover ovenstående behandler vi personoplysninger til følgende:

 • Til analyse, test og løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering.
 • Til videreudvikling og forbedring af vores digitale tjenester, fører vi statistik over, hvordan vores brugere tilgår og benytter websites og andre digitale tjenester. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan opnå et indblik i hvilke sider, handlinger og webbrowsere, vores brugere anvender.
 • Til at kunne give vores kunder en mere personlig og målrettet oplevelse ved brug af vores websites, produkter og services.
 • Til administration af forskellige tiltag, hvis du f.eks. deltager i en konkurrence eller et lignende salgsfremmende tiltag, bruger vi de oplysninger, du giver os i forbindelse med det pågældende tiltag.
 • Revision samt analyser til forebyggelse mod tab og til bekæmpelse af svindel.

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.


4. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du kommunikerer med os i relation til vores udbud af services, tjenester og vores administration af dit kundeforhold. Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med til enhver tid gældende regler for databeskyttelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på:

 • Dit frivilligt afgivne, specifikke og informerede samtykke til behandlingen af specifikke formål, såsom verificering af kreditværdighed
 • Opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, herunder særligt i relation til dit kundeforhold med os, overholdelse af en retlig forpligtelse, eksempelvis Boxers forpligtelse til at dokumentere regnskabsmateriale, og/eller
 • Vores legitime interesser i at behandle personoplysningerne, som ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder. Sådanne interesser er f.eks. vurdering af din kreditværdighed, fakturering for ydede services, vores kommunikation til dig, hvis Boxer har nogen spørgsmål til specifikke services, opbevaring af data til dokumentationsformål og håndtering af en aktuel eller potentiel retlig tvist samt fastholdelse og forbedring af kunderelationen med dig.


5. Modtagere af dine personoplysninger

Boxer udveksler i nogle tilfælde dine oplysninger med eksterne parter som samarbejdspartnere, leverandører og offentlige myndigheder. Vi videregiver kun dine oplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag hertil. Hvis sådanne parter behandler oplysninger på vegne af Boxer og efter Boxers instruks, vil tredjeparterne ikke være berettiget til at viderebehandle dine oplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder kræver det. I Boxer indgår vi lovpligtige databehandleraftaler med samtlige tredjeparter der behandler personoplysninger på vegne af Boxer. Vi stiller krav til, at vores leverandører og partnere håndterer persondata lige så restriktivt som os, når vi indgår databehandleraftaler med dem.

Boxer videregiver oplysninger på tværs af Norlys-koncernens selskaber. Du kan finde en oversigt over koncernens selskaber her. Videregivelsen har til formål at forbedre din kundeoplevelse og sikre en lige behandling af vores kunder på tværs af produktområder. Videregivelsen sker derudover til brug for markedsføring, som er baseret på dit samtykke.

For at sikre at kun relevante medarbejdere behandler dine personoplysninger, har vi foretaget en række tekniske foranstaltninger, herunder adgangsbegrænsning i vores systemer, hvor data opbevares og behandles. Vores medarbejdere har således ikke adgang til dine personoplysninger, medmindre de skal udføre en opgave, der er nødvendig for at levere et produkt til dig. Afhængigt af hvad opgaven indebærer, får medarbejdere kun adgang til de oplysninger, der er relevante for opgaven og ikke de øvrige oplysninger, vi har om dig.

Vi deler personoplysninger med eksterne partnere og leverandører i følgende situationer:

 • Når vi skal levere et produkt til dig, hvor samarbejde med eksterne parter er relevant. Her deles personoplysninger for at sikre levering af det aftalte produkt. Der videregives kun de oplysninger, som er relevante og nødvendige for samarbejdet til brug for udførelse af opgaven. Vi sikrer endvidere, at leverandøren/samarbejdspartneren behandler personoplysningerne sikkert og fortroligt. Videregivelsen er baseret på vores kontraktlige forpligtelse, da behandlingen er en forudsætning for levering af produktet.
 • Når vi er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lovgivning eller anden regulering til f.eks. offentlige myndigheder.
 • Når vi har behov for at håndhæve vores vilkår, herunder undersøge potentielle overtrædelser. Herudover for at forhindre svig, sikkerhedsmæssige overtrædelser eller anden kriminalitet.
 • Når vi via dit samtykke til markedsføring deler personoplysninger på tværs af Norlys-koncernen og i nogle tilfælde også med eksterne parter.

 

6. Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. hvis Boxer anvender en tredjepartsleverandør, som er placeret i et tredjeland. Boxer sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette medfører, at enhver part uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Boxer samt sikre et passende sikkerhedsniveau.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for dig som kunde og som bruger af vores websites og øvrige digitale tjenester. Vi passer godt på dine oplysninger og opbevarer dem på følgende måde:  

 • Dine personoplysninger og dialog med os opbevares 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår.
 • Er du ikke længere kunde, men har en sagsbehandling kørende med os, gemmer vi din korrespondance med os, så længe det er relevant af hensyn til sagsbehandlingen.
 • Når du logger ind på din konto for at bruge en af vores digitale tjenester, krypteres alle data ved hjælp af for eksempel TLS-kryptering (Transport Layer Security) og Secure Socket Layer (SSL). Vi anvender sådanne teknikker på alle vores websites for at beskytte persondata. Hvis du f.eks. gerne vil købe ydelser fra vores websites, skal du bruge en TLS- eller SSL-aktiveret browser såsom Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome. Dette sikrer, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, når de overføres via internettet.

 

8. Dine rettigheder

Som registreret har du mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Boxer behandler om dig. Boxer skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles (i udgangspunktet gratis) eller i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning ("retten til at blive glemt")
  Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.
 • Ret til begrænsning
  Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Boxers behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet
  Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
 • Ret til indsigelse
  Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Boxers behandling af dine personoplysninger.
 • Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
  I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig f.eks. automatiske kreditværdighedsvurderinger. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatiske afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Boxer.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Bemærk i den forbindelse, at dette ikke berører Boxers behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagetrækningen af dit samtykke.

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12. Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder her.

 

9. Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive en klage angående Boxers behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Boxer A/S
Langebrogade 1, 1. sal, opgang 2B
1411 København K

Telefon: 7033 2033
E-mail: kundeservice@boxer.dk
Hjemmeside: www.boxer.dk

Du har altid mulighed for at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du ikke mener, at Boxer behandler dine personoplysninger korrekt. Rette tilsynsmyndighed er Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk. 

 

10. Ændringer til denne persondatapolitik 

Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Såfremt ændringerne til denne persondatapolitik er indholdsmæssige eller betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret herom, f.eks. på Boxers hjemmeside eller via e-mail.

 

11. Ikrafttrædelsesdato for den seneste opdatering af denne persondatapolitik:  27/8-2021.

Cookies

+

For at give brugerne af vores hjemmeside og Boxer Play den bedst mulige brugeroplevelse og fastlægge om de brugere, der besøger disse, kan finde det de søger, anvender vi cookies.

Cookiedeklaration

+

Fortrydelsesret - tv

+

Du har ret til at fortryde dit køb hos Boxer uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For modtagerudstyr er det dog 14 dage efter den dag, du eller den tredjemand, du har valgt, får modtagerudstyret i fysisk besiddelse (ikke fragtmanden).

For at benytte din fortrydelsesret skal du give Boxer klar og tydelig besked herom. Dette kan du gøre ved brev, e-mail eller telefon til nedenstående. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du meddeler det inden udløb af de 14 dage. Ved brev kan du benytte vores fortrydelsesblanket. Hent standardfortrydelsesblanket 

Boxer TV A/S
Postbox 118
1411 København K 
Telefon: 7033 2033 
E-mail: kundeservice@boxer.dk

HVAD SKER DER, HVIS DU FORTRYDER?

+

Hvis du anvender din fortrydelsesret som beskrevet ovenfor, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om, at du ønsker at fortryde aftalen. Vi gennemfører din tilbagebetaling med samme betalingsform, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Der pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget Boxer-kort og/eller modtagerudstyr, eller du har fremlagt dokumentation for returnering.

RETURNERING AF BOXER-KORT OG MODTAGERUDSTYR

+

Du skal returnere Boxer-kort og/eller modtagerudstyr til:

Boxer C/O Electra Sweden AB 
Trångsundsvägen 20 
393 56 Kalmar 
Sverige

Vi betaler udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af Boxer-kort og/eller modtagerudstyr, såfremt du ringer til os på7033 2033 for at få tilsendt en returseddel.

Du hæfter kun for evt. forringelse af Boxer-kortets og/eller modtagerudstyrets værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå art, egenskaber og den måde, disse fungerer på. Det vil sige, at Boxer kan modregne en evt. værdiforringelse i det beløb, der skal tilbagebetales til dig.

Fortrydelsesret - bredbånd

+

Der er 14 dages fortrydelsesret på dit Boxer Bredbånd, fra den dag du har modtaget dit Tillæg til Ordrebekræftelsen. Der kan gøres brug af fortrydelsesretten ved at kontakte os pr. telefon 70 33 2033 eller e-mail kundeservice@boxer.dk.

BEMÆRK: Havde du bestilt Boxer Bredbånd via kabel-tv-stikket, vil du få tilsendt en returfragtseddel, så du kan sende udstyret retur til os igen uden beregning. Havde du bestilt Boxer Bredbånd via telefonstikket, så skal udstyret ikke sendes retur men blot afleveres på den nærmeste genbrugsstation.

Overdragelse af tv-abonnement

+

Hvis du ønsker at overdrage dit tv-abonnement (gælder ikke Boxer TV 2-kort) til en anden, skal du blot udfylde vores overdragelsesformular, som du finder her på siden. Du kan overdrage din aftale, så længe du er ude af binding og intet udestående har. Formularen skal udfyldes, og begge parter skal underskrive formularen. Det er ikke muligt at overdrage et abonnement på Boxer Bredbånd.

Sådan gør du

+

Du kan blot vedhæfte formularen i en e-mail, så behandler vi din overdragelse hurtigst muligt. Du skal være opmærksom på, at overdragelsen vil ske til starten af næste fakturaperiode. Overdragelsen er gratis.

BEMÆRK: Tilmelding til automatisk kortbetaling og Betalingsservice vil ikke blive overdraget. Tilmeldingen skal derfor foretages igen, når overdragelsen er sket. Ved overdragelse til ægtefælle i forbindelse med dødsfald skal du blot oplyse navn og kundenummer. Hent overdragelsesformular

Den underskrevne overdragelsesformular skal sendes pr. e-mail til: kundeservice@boxer.dk eller pr. brev til:

Boxer A/S 
Postbox 118 
1004 København K.
Mærk venligst kuverten ”Overdragelse”.