Samsung klassisk Smart tv

Start med at tænde for tv'et og sæt det til almindelig tv-modtagelse, f.eks. af DR1.

1. Tryk på den grønne "MENU" knap midt på fjernbetjeningen.

2. Du er nu inde i tv'ets hovedmenu.

 

3. Brug "ned" piltasten til at navigere ned til "Kanal" med parabol-symbolet. Feltet 
skifter til blåt, når du er der. Du er nu inde i tv'ets "Kanal" menu.

 

4. Tryk på "højre" piltasten. "Land" feltet skifter til blåt.

 

5. Brug "ned" piltasten til at navigere ned til "Auto-lagring". Feltet skifter til blåt, 
når du er der. Tryk på "ENTER" (den runde knap i centrum af de fire piltaster).

 

6. Du skal nu vælge, om du modtager tv via "Luft" (antenne) eller "Kabel". Til Boxer
skal du vælge "Luft". Det øverste "Start" felt får en gul ramme. Tryk på "ENTER".

 

7. Du skal nu vælge, om du vil modtage digitale og/eller analoge tv-kanaler. Til Boxer 
skal du vælge "Digital". Det midterste "Start" felt får en gul ramme. Tryk på "ENTER".

 

8. Tv'et starter kanalsøgning. Dette kan vare 2 – 3 minutter eller mere. Vent tålmodigt.

 

9. Når der står "100 %" til højre for den vandrette statusbjælke, er tv'et færdigt med 
kanalsøgningen, og "Stop" feltet har stadig en gul ramme. Vent et øjeblik.

 

10. Tv'et fortæller, at "Auto lagring er udført", samt at der er fundet 42 digitale 
kanaler. Tryk på "ENTER", og tv'et skifter til den første kanal på programlisten.

 

11. Tryk på "CH LIST" på fjernbetjeningen og kontroller, at tv'et har fundet alle Boxer-
kanalerne.

 

Det var det hele. Rigtig god fornøjelse med dine Boxer-kanaler!